Kříž Miroslav -výroba kytar

O nás

   Cílem mého snažení je, ukázat vám tento hudební nástroj v podobě, v jaké si jen málo z vás ve své fantazii umí představit. Lze také pochopit, proč si kladete otázku jaký tento hudební nástroj má zvuk nebo v horším případě zda li hraje. Touto cestou vás tedy zavedu do dílny, kde se fantazie a vaše sny mění ve skutečnost . Nejen že kytary z této dílny jsou osobité, ale překvapí vás i zvuk který si takovýto nástroj zaslouží. Nejen že je každý kus originálem, má i svou duši.

 

Herzlich willkommen auf dem HANDGITARRWEB.

Es geht darum, Ihnen dieses Musikinstrument so zu zeigen, wie Sie noch nich kennen.Es ist verständlich, dass Sie Fragen stellen, wie dieses Musikinstrument tont

oder ob überhaupt funkzioniert. Wir laden Sie in die Werksstätte ein, wo die Fantasie und Ihre Träume sich verwirklicht. Nicht nur, dass die Gitarren aus diese Werksstatt ausdrucksvoll sind, aber sie auch mit dem Ton überrascht, den sie sich verdienen. Jedes Stück ist Original mit eigene Seele.


  Welcome to website devoted to manual fabrication of electrical guitars.
The goal of my endurance is to show you this musical instrument in a form, in which anybody can imagine in own phantasy. It is possible to understand, why we ask a question what is the sound of this musical instrument or in a worse case if it really plays. I will take you into a workroom, where your phantasy and dreams change into reality. not only because the quitars from this workroom are individual, but you will be surprised by the sound which merits this instrument. Not only that every piece is original, but it has its own soul.